Václav Kaplický

Červen 3rd, 2010 § Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Václav Kaplický § permalink

 • 1895 – 1982

Kladivo na čarodějnice

 • 1963
 • historický román
 • příběh o inkvizici v 17. století, situováno na severní Moravu
 • tragické, mnoho paralel ze současnosti
 • hrabivý a sadistický inkvizitor Boblig, jeho protipól tvoří Kryštof Alois Lautner, šumperský děkan; později též oběť inkvizice
 • roku 1963 zfilmováno v režii Otakara Vávry

Jarmila Loukotková

Květen 27th, 2010 § Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jarmila Loukotková § permalink

 • 1923 – 2007
 • též významná překladatelka (Villon)
 • především témata z antiky

Není římského lidu

 • 1949
 • doba císaře Nerona, děj se týká především básníka Petronia

Spartakus 1, 2

 • 1950, 1952
 • příběh římského gladiátora

Navzdory básník zpívá

 • 1957
 • její vlastní představa o životě Francoise Villona
 • inspirována překlady jeho děl

Ladislav Klíma

Květen 27th, 2010 § Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ladislav Klíma § permalink

 • 1878 – 1928

Utrpení knížete Sternenhocha

 • 1928
 • sám nazval „groteskním romanetem“, zfilmováno
 • smyšlená postava
 • vyšinutý jedinec si vezme ošklivou Helgu za ženu, poté ji zavraždí, mrtvolu si nechá a vede s ní dialogy jakoby byla živá
 • popisy sexuálních zvráceností (s mrtvolou)
 • kníže se pak zblázní úplně, umírá

Jiří Šotola

Květen 24th, 2010 § Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jiří Šotola § permalink

 • 1924 – 1989
 • jeden z nejvýraznějších a nejmodernějších autorů
 • začínal jako básník (sbírka Venuše z Mélu – přihlásil se k poetismu)
 • v prozaických dílech avantgarda až surrealismus
 • dramatická tvorba – klasické formy
 • v dramatech i próze se zabývá historií => historické romány
 • k současnému dění se vyjadřoval kriticky, ale díla mu byla přesto vydávána
 • používá historii ke kritice současnosti
 • paralely, podobenství a alegorie s režimem

Tovaryšstvo Ježíšovo

 • 1969
 • historický román, alegorie na režim
 • tovaryšstvo Ježíšovo = jezuitský řád
 • hlavními postavami je hraběnka Slavatová a její zpovědník jezuita Vojtěch Had
 • u Hada převládnou povinnosti – přivede hraběnku ke zhroucení a tragickému konci (snaha získat její statky), ale sám se k celé záležitostí staví jako ke „splnění příkazu“
 • konvertování k režimu ―› lidé přistoupili na režim, ale nevěří mu (stejně tak jako po Bílé Hoře mnoho nekatolíků konvertovalo z existenční nutnosti)
 • jakákoliv totalita způsobuje přizpůsobivost

Kuře na rožni

 • 1976
 • historický román
 • částečně založeno na pravdě – autor objevil záznamy o Matějovi a domýšlí si jeho příběh
 • děj se odehrává v době napoleonských válek
 • Matěj Kuře je vojenský zběh, živí se jak se dá (loutkář, dokud loutky nepoztrácí)
 • má avantgardní vyznění
 • do běžných situací jsou vkládány Matějovy vzpomínky (např. na bitvu) ―› střídání časových rovin a prostředí
 • autor postupně s Matějem promlouvá, v nejtěžších chvílích rozmlouvá Matěj s Bohem ―› realita se mění v ireálno (B: Prozradím ti boží tajemství. Nebe není.)
 • pomocí vnitřních monologů se Matěj setkává s představou, která jej utěšuje; jeho iluze o něčem krásném (symbolizováno krásnou šlechtičnou)
 • v průběhu vyprávění autor připomíná, že se jedná o jeho verzi příběhu (A: Bylo to tak, Matyas? M: To víš, že nebylo)
 • závěrem se autor snaží vysvětlit, kde a jak Matěj zmizel (záznamy jsou neúplné)
 • konečná Matějova promluva nese ironické vyznění
 • láska k životu (ať je jakkoliv) – „Je veselo a musí být a basta!“
 • jdeme za snem, a to i přes každé klopýtnutí

Svatý na mostě

 • 1978
 • jiný pohled na Jana Nepomuckého
 • tlustý farář, alkoholik, otevřený všem požitkům
 • „Johánek“

Cesta Karla IV. do Francie a zpět

 • postmoderní, moderní autor – střídání časových rovin a prostředí, vnitřní monology postav – drama
 • nadpřirozeno, ireálno, magično – pohled na Karla jako na člověka, ne na státníka
 • složitá koncepce děl

Národní divadlo

Květen 23rd, 2010 § Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Národní divadlo § permalink

Sbor pro zřízení Národního divadlaimage

 • založeno r. 1850
 • pracovat začalo po pádu policejního režimu Alexandra Bacha
 • r. 1881 splynulo s ND

Prozatímní divadlo

 • zahájilo činnost r. 1862
 • skromné umělecké výsledky
 • sloužilo do doby, než bude dobudováno ND
 • nacházelo se v jižní části staveniště na nábřeží
 • hrály se zde například hry Vítězslava Hálka Král Vukašín (touto hrou bylo otevřeno), Záviš z Falkenštejna

Národní divadlo

 • koncem 60. let 19. století nabývá projekt výrazné podoby, získává podporu  širokých vrstev společnostiimage
 • 16. května 1866 položen základní kámen (na půdě Prozatímního divadla), Smetanova opera Dalibor
 • r. 1881 slavnostní otevření Smetanovou operou Libuše
 • spolupracovalo mnoho umělců
 • 12. srpna 1881 došlo k požáru
 • vyvolalo celonárodní agitaci, velkou podporu veřejnosti – uspořádána sbírka (za 47 dní milion zlatých!)
 • obnovené divadlo znovuotevřeno 18. listopadu 1883 opět představením Smetanovy opery Libuše
 • ředitelem byl František Antonín Šubrt

Generace národního divadlo

 • Josef Zítek, Josef Schultz – architekti
 • Mikoláš Aleš – lunety ve foyer
 • František Ženíšek – alegorie Múz na stropě hlediště
 • Vojtěch Hynais – opona
 • Josef Mánes – lunety na orloji
Hudba
 • Antonín Dvořák
  • opery Rusalka, Čert a Káča
  • symfonie e-moll (Novosvětská), Slovanské tance
 • Bedřich Smetana
  • opery Libuše, Dalibor, Hubička, Tajemství, Čertova stěna, Prodaná nevěsta
  • cyklus symfonických básní Má vlast
 • 1896 založena Česká filharmonie – první stálý symfonický orchestr

Mark Twain

Květen 23rd, 2010 § Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mark Twain § permalink

 • 1835-1910image
 • vlastním jménem Samuel Langhorne Clemens
 • americký realistický autor
 • pracoval na parníku, živil se vším možným
 • nabyté zkušenosti zužitkoval v dílech
 • splnil si touhu stát se novinářem
 • příznačný humor, groteska, nadhled, optimismus
 • nevynechává lidské nedostatky, čímž si vytváří nepřátele
 • využívá i historie, kterou konfrontuje se současností

Dobrodružství Toma Sawyera

 • 1876
 • román s autobiografickými prvky
 • popis dětství se vším všudy – přáteli, zábavou apod.
 • je poutavou četbou pro děti, ale i připomenutím pro dospělé, co dělali, když byli malí

Dobrodružství Huckleberryho Finna

 • 1884
 • vážnější podtext
 • objevuje se problém lidské rovnosti a svobody
 • Huck se snaží pomoci černošskému chlapci z otroctví, k čemuž se pak přidává i Tom

Yankee z Connecticutu na dvoře krále Artuše

 • 1889
 • typický pragmatický Američan se ocitne ve středověku
 • konfrontace obou prostředí (v české literatuře totéž Svatopluk Čech)
 • v závěru života (90. léta) se u něj projevuje skepse, vliv neblahých událostí

Fjodor Michailovič Dostojevskij

Květen 12th, 2010 § Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Fjodor Michailovič Dostojevskij § permalink

 • 1821-1881image
 • strávil několik let na Sibiři na nucených pracích
 • trpěl epilepsií, hráčskou vášní
 • základem obrody Ruska měl podle něj být návrat k tradicím, k pokoře, niterní proměna jedince
 • v dílech se zabývá psychikou jedince
 • dostává se až k existenciálnímu problému – ztráta jistoty v životě
 • vychází z vlastních zkušeností – pesimističtější, tragičtější dopad pro hrdinu

Bílé noci

 • 1848
 • povídka, krátká próza
 • název odráží polární den, milostné téma
 • důležitou roli hraje vnitřní stránka člověka

Hráč

 • 1866
 • román o gamblerství

Idiot

 • 1868
 • román
 • zobrazení sama sebe
 • o člověku, který je „nenormální“ vůči ostatním
 • kníže Lev Myškin – slabomyslný, dobrotivý, ztělesnění křesťanské lásky

Zločin a trest

 • 1866
 • román, Petrohrad 19.století
 • hlavním hrdinou je chudý student Raskolnikov
 • duševní a mravní drama
 • chronologický postup, polopřímá řeč – Raskolnikovy monology
 • Raskolnikov zabije kvůli penězům starou lichvářku, kterou nikdo nemá rád. Svěří se jen prostitutce Soně. Tíhu činu však neunese a nakonec se přizná, je poslán na Sibiř. Odjede s ním i Soňa a oba věří v lepší budoucnost.
 • odraz Nietzscheho a Schoppenhauerovy filozofie – nižší lidé (pracují) a vyšší lidé (morální zásady pro ně neplatí; Napoleon – Rakolnikov se s ním srovnává, svůj čin dokonce považuje za společensky prospěšný)
 • rozhodně neměl právo zabít

Bratři Karamazovovi

 • 1879-80
 • román
 • prohloubení motivů z předchozích děl
 • nedávno zfilmováno

Běsi

 • 1871-72
 • román

Nikolaj Vasiljevič Gogol

Květen 12th, 2010 § Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nikolaj Vasiljevič Gogol § permalink

 • 1809-1852 image
 • pocházel z Ukrajiny
 • věnoval se historii, pobýval v Petrohradě (pracoval jako úředník)

Mrtvé duše

 • 1842
 • společenský román
 • sociální kritika
 • konfrontace nevolníků a statkářů
 • charakteristika ruských statkářů
 • člověk skupuje od statkářů zemřelé nevolníky (statkáři za ně až do sčítání lidí museli platit daň)
 • jmény hrdinů vystihuje jejich charaktery (Líbeznický, Plesnivec)

Revizor

 • 1836/1842
 • komedie
 • ťal do živého, ukazuje nedostatky ruské vesnice
 • kritizuje a zesměšňuje nepoctivost a hloupost
 • charakteristika postav pomocí jmen
 • mladík se ve vesnici vydává za revizora, je zahrnován přízní a dary; po příjezdu skutečného revizora vše vyjde najevo

Ivan Sergejevič Turgeněv

Květen 2nd, 2010 § Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ivan Sergejevič Turgeněv § permalink

 • image 1818-1883
 • šlechtic, přátelil se s Flaubertem
 • povídky, romány, novely

Lovcovy zápisky

 • 1852
 • soubor kratších próz
 • ukazuje skutečný stav ruské vesnice a krásnou ruskou přírodu
 • autor se stylizuje do postavy lovce, potkává různé osoby
 • sociální problémy popisuje nepřímo, jsou naznačeny příkladem
 • kritický postoj, popisuje dobu před zrušením nevolnictví
 • Nelida – musí plnit povinnosti uložené vrchnosti, ale je v jádru dobrým člověkem

Otcové a děti

 • 1862
 • román
 • generační problém, odlišné názory „otců“ a „dětí“
 • mladý student Bazarov líčen jako nihilista – odmítá morálku, vypjaté emoce, autoritu, uznává pouze rozum a racionalitu
 • Bazarov nemá autorovy sympatie, Turgeněv se kloní na stranu otců – ti jsou viděni v pozitivním světle
 • ve skutečnosti však nenachází nic dobrého v žádné generaci – staří přežívají, mladí nedělají nic

Lev Nikolajevič Tolstoj

Květen 2nd, 2010 § Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Lev Nikolajevič Tolstoj § permalink

 • image1828-1910
 • šlechtický původ
 • účastnil se krymské války
 • zavedl nový žánr – historický román – dosud v rus. literatuře nebyl
 • romány, povídky, eseje

Vojna a Mír

 • 1865-9
 • historický román
 • zachycuje ruskou společnost v době napoleonských válek
 • bitva u Borodina, bitva u Slavkova – velkolepé scény
 • zachycuje i vnitřní prožitky hrdinů
 • mnoho paralel a kontrastů, ne zcela historicky věrohodné
 • Bolkonskij – osvícený, racionální, energický
 • Bezuchov – nepraktický, snílek, komický

Anna Karenina

 • 1875-78
 • psychologický román
 • žena z aristokratických kruhů a její prožitky
 • odejde od manžela a dítěte za milencem, kterého poté také ztrácí; následně se odhodlá k sebevraždě
 • Tolstoj ji vidí jako ojedinělý případ, odsuzuje její jednání

Vzkříšení

 • 1899
 • román
 • téma viny a odpuštění, pokoj lze nalézt v návratu k evangeliím
 • líčení otřesné situace vězňů
 • člověk si uvědomí, jaký život žil a snaží se to napravit

Sevastopolské povídky

 • 1855-56
 • zachycuje lidské hrdinství a zbabělost
 • realistické popisy války